Obchodní poradenství

Služby poradenství poskytují odborníci z oblastí:

 • maloobchodu,
 • velkoobchodu,
 • informatizace v podnikání.

Služby poradenství poskytujeme jako zvláštní službu stávajícím nebo potencionálně budoucím klientům. Cílem poradenských služeb je optimalizace klientova podnikání. Všechny oblasti, ve kterých nabízíme poradenské služby jsou úzce spojené s oblastí logistiky, což nás staví do výborné pozice, ve které jako logističtí odborníci umíme a můžeme podrobně analyzovat důležité a potřebné parametry, abychom navrhli použitelná řešení.

Naše poradenství se zahajuje analýzou systému (částečná nebo celková) na kterém jsou požadovaná zlepšení, potom prezentujeme možná krátkodobá a dlouhodobá řešení v souladu s požadavkem.

Služby poradenství nabízíme z praktického důvodu, že pomáháme Vám, a tím i sami sobě v dlouhodobém horizontu. Naším cílem je, aby Váš prodej dokonale fungoval.

SLUŽBY OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH AKTIVIT

 • mezinárodní transport
 • skladování a zásoby
 • doručení ke spotřebiteli
 • návrat z trhu

V rámci uvedených služeb jsou analyzovány smlouvy klientů s dodavateli, procesy provádění činnosti, nákladová a příjmová hlediska a plánované výsledky ve vztahu k uskutečněnému. Výsledkem této analýzy jsou řešení, která může klient aplikovat ve svém prostředí, spolu s upřesněním výsledků, které lze od jejich aplikace očekávat. Výsledkem může být i návrh, který zcela změní způsob podnikání a přenese (outsource) část obchodu mimo klientovu působnost nějaké extérní logistické společnosti. V každém případě, všechny varianty, jakož i jejich přednosti, nedostatky, slabosti a síly budou nabídnuty klientovi na výběr.

SLUŽBY ORGANIZACE OBCHODNÍCH PROCESŮ

 • nákup
 • optimalizace sortimentu
 • obchod – velkoobchod, maloobchod
 • zpětná logistika

Jako odborníci v několika segmentech operativní činnosti každé společnosti nabízíme v rámci našich služeb také analýzu výše uvedených procesů. Služba pokrývá širší spektrum odborných znalostí než jen logistiku, skladování a distribuci zboží. Jedná se o vztahy s dodavateli zboží, výběr sortimentu nahlížený z různých hledisek (cíloví zákazníci, geograficky, cenově a jiné), výběr prodejních kanálů a poprodejních služeb. Ve spolupráci s námi klient může využívat naše znalosti a zkušenosti – což je mnohem jednodušší než trvale zaměstnávat odborníky z oboru.

Pro více informaci o této službě nás, prosíme, kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo na e-mail: info@integralog.cz