SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ A MANIPULACE SE ZBOŽÍM

Služba skladování a manipulace se zbožím zahrnuje vstupní skladovou manipulaci, příjem, kontrolu uskladnění zboží kvalitativní a kvantitativní – sledováno všemi sofistikovanými procesy evidence vstupního zboží a EDI. 

Tyto služby samozřejmě obsahují uskladnění – péči o zboží ve skladu, což dle potřeby zahrnuje procesy balení, etiketování, dopracování do finálních obchodních výrobků a jiné potřebné manipulace a činnosti se zbožím. 

Sledování doby trvání a specifických podmínek skladování, termívstupu a výstupu zboží a jiné údaje spojené s tokem zboží jsou součástí procesu uskladnění. To vše se sofistikovaným WMS systémem – barkod technologie – „tracing & tracking – od výroby po doručení a ostatní logistické nástroje. 

Skladování zboží není jediná služba, kterou Integralog provádí pro klienta. Je zde i příprava zboží k odeslání a doručení, která se provádí podle objednávek našich klientů v reálném čase.  

Spojení obchodních systémů dává klientům možnost náhledu do stavu skladu, péče a zásoby ve skladu, ale i dostupnost zboží k prodeji, což zaručuje přesnost v dodávkách konečným zákazníkům 

WMS soustava řídí tyto procesy podle principů FIFO (First In, First Out), FEFO (First Expired, First Out), FPFOnebo jak si klient přeje. 100% doručení objednávek, které klient zpracuje do jednoho dne, je cílené a udržitelné. 

Při příjmu (uskladnění) zboží provádíme ověření množství a kvality, případné lepení deklarací, a zanesení do našeho WMS systému, který nadále přejímá sledování zboží během celého procesu od samotného uskladnění až po dodávku konečnému zákazníkovi, se stavem zásob na úrovní artiklu sledovaného v reálném čase, abyste tento měli k dispozici bez prodlení.

V celosti přebíráme odpovědnost za Vaše zboží od chvíle přijetí do samotného dodání konečnému uživateli. Vaše zboží uskladňujeme v adekvátních skladištích, kde využíváme špičková zařízení pro dohled a sledování. Uskladnění zboží je pod bezpečnostními alarmy, zajištěné fyzickou ochranou, video dohledem a protipožární ochranou. Kromě uvedených bezpečnostních standardů je zboží v našich skladech dodatečně pojištěno (různými pojistkami) u renomovaných pojistných ústavů. 

Podle Vašich objednávek k dodání zprovozníme naše skladové pozice. Proces výstupu zboží u nás začíná skenováním artiklu a potom se adekvátně zabalí do zásilky v našem oddělení balírny. Zásilka potom prochází dalším kvantitativním prověřením obsahu a potom se správná zásilka adresuje a je připravena k odeslání příjemci. 

Máme zvláštní skupinu, která se stará pouze o vrácené zboží. Jejich úkolem je v co nejkratší době vrácené zboží přijmout znovu na stav zásob, aby pro Vás bylo dostupné a k dispozici pro prodej. Před vrácením takového artiklu do stavu se provádí kvalitativní a kvantitativní prověření a potom se vypracuje potřebná dokumentace. 

SKVĚLÉ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ – VARIABILNÍ NÁKLADY

Vy máte svou variabilní dynamiku. My máme svou dynamiku a vaše náklady přizpůsobujeme vám. Jinými slovy, jak dlouho je zboží ve skladu tolik platíte. Když máte menší vstup zboží, máte nižší náklady. Optimálně využíváme vlastní zdroje, aby v konečném výsledku vaše periodické náklady byly variabilní, a roční náklady nižší, než kdybyste procesy prováděli samostatně.

Ponechání logistické podpory na nás vám ponechává dostatek času pro zabývání se vaší základní činností – prodejem.

skladistenje-robe-integralog

Ohledně více informací o této službě nás prosíme kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo na e-mail: info@integralog.cz

SOUČASNÉ SKLADOVÉ KAPACITY35000 PALETOVÝCH MÍST 

Zagreb – sklad, který se rozprostírá na 23000 m2, s kapacitou 20000  EPAL. 

Sarajevo – sklad, který se rozprostírá na 5500 m2, s kapacitou 5000 EPAL. 

Praha CZ – sklad, který se rozprostírá na 7000 m2, s kapacitou 10000 paletových míst.